Biuro podatkowe

Biuro Podatkowe

Nasze biuro rachunkowe oferuje Państwu kompleksową ofertę składającą się z :

 • prowadzenia ksiąg handlowych (pełna księgowość),
 • księgi przychodów i rozchodów (mała księgowość),
 • rejestrów VAT,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • sporządzanie miesięcznych rozliczeń pracowniczych, list płac, ZUS,
 • sporządzania miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • rocznych rozliczeń właścicieli i pracowników,
 • opracowania sprawozdań finansowych, statystycznych

Dodatkowo:

 • pomoc prawną i organizacyjną w uruchomieniu i prowadzeniu działalności gospodarczej
 • ewidencja przychodu na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego
 • ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzania raportów kasowych

Skontaktuj się z nami

Biuro podatkowe: 693 151 763